iCOquit® Algemene voorwaarden

Lorem ipsum dolor sit amet

Laatst bijgewerkt: 7 januari 2020

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden worden gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden:

Toepassing betekent het softwareprogramma dat door het bedrijf wordt geleverd en door u is gedownload op een elektronisch apparaat, genaamd iCOquit ®

Toepassingswinkel betekent de digitale distributiedienst die wordt beheerd en ontwikkeld door Apple Inc. (Apple App Store) of Google Inc. (Google Play Store) waarin de Applicatie is gedownload.

Aangesloten betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gezamenlijke zeggenschap staat met een partij, waarbij “zeggenschap” het bezit betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of een andere managementautoriteit.

Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

Land verwijst naar: Verenigd Koninkrijk

Bedrijf (in deze overeenkomst “het bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze” genoemd) verwijst naar Bedfont ® Scientific Ltd, Station Road, Harrietsham, Kent, ME17 1JA.

Inhoud verwijst naar inhoud zoals tekst, afbeeldingen of andere informatie die kan worden gepost, geüpload, gekoppeld aan of anderszins door u beschikbaar kan worden gemaakt, ongeacht de vorm van die inhoud.

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Feedback betekent feedback, innovaties of suggesties die door u zijn verzonden met betrekking tot de kenmerken, prestaties of functies van onze service.

Goederen verwijzen naar de items die op de Service te koop worden aangeboden.

Bestellingen betekent een verzoek van u om goederen bij ons te kopen.

Promoties verwijzen naar wedstrijden, sweepstakes of andere promoties die via de Service worden aangeboden.

Onderhoud verwijst naar de Applicatie of de Website of beide.

Voorwaarden (ook wel “Voorwaarden” genoemd) betekent deze Algemene voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen u en het bedrijf met betrekking tot het gebruik van de service.

Sociale-mediaservice van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) geleverd door een derde partij die kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld door de Service.

Website verwijst naar de iCOquit-website, toegankelijk via https://www.icoquit.com

U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere juridische entiteit namens welke deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de algemene voorwaarden die het gebruik van deze service regelen en de overeenkomst die tussen u en het bedrijf geldt. Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de dienst.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van deze Algemene voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de Service.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het bedrijf staat personen onder de 18 jaar niet toe om de service te gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de service is ook afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van het privacybeleid van het bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie wanneer u de applicatie of de website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Bestellingen plaatsen voor goederen

Door een bestelling voor goederen te plaatsen via de service, garandeert u dat u wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan.

Uw informatie

Als u een bestelling wilt plaatsen voor goederen die beschikbaar zijn op de service, wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw bestelling, inclusief, maar niet beperkt tot, uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw creditcardnummer, de vervaldatum van Uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) U hebt het wettelijke recht om een creditcard of betaalkaart (en) of andere betaalmethode (n) te gebruiken in verband met een Bestelling; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie te verstrekken aan derde partijen die betalingen verwerken om de voltooiing van uw bestelling te vergemakkelijken.

Bestellings-annulering

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment om bepaalde redenen te weigeren of te annuleren, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Beschikbaarheid van goederen
 • Fouten in de beschrijving of prijzen van Goederen
 • Fouten in uw bestelling

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een niet-geautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

Uw annuleringsrechten voor bestellingen

Alle goederen die u koopt, kunnen alleen worden geretourneerd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en ons retourbeleid.

Ons retourbeleid maakt deel uit van deze algemene voorwaarden. Lees ons retourbeleid voor meer informatie over uw recht om uw bestelling te annuleren.

Uw recht om een bestelling te annuleren is alleen van toepassing op goederen die worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin u ze heeft ontvangen. U dient ook alle productinstructies, documenten en verpakkingen mee te sturen. Goederen die beschadigd zijn of niet in dezelfde staat verkeren als waarin u ze heeft ontvangen of die zijn gedragen nadat de originele verpakking is geopend, worden niet terugbetaald. U dient daarom redelijkerwijs voor de gekochte goederen te zorgen terwijl ze in uw bezit zijn.

Wij vergoeden u uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop wij de geretourneerde goederen ontvangen. We zullen hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de bestelling hebt gebruikt, en voor een dergelijke terugbetaling zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

U heeft geen recht om een Bestelling te annuleren voor de levering van een van de volgende Goederen:

 • De levering van goederen gemaakt volgens uw specificaties of duidelijk gepersonaliseerd.
 • De levering van Goederen die naar hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, snel bederven of waarvan de vervaldatum is verstreken.
 • De levering van Goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 • De levering van Goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere zaken zijn vermengd.
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd als de uitvoering is begonnen met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en u hebt erkend dat u uw recht op annulering verliest.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We werken voortdurend ons aanbod van goederen op de service bij. De goederen die beschikbaar zijn op onze service zijn mogelijk verkeerd geprijsd, onjuist beschreven of niet beschikbaar, en we kunnen vertragingen ervaren bij het bijwerken van informatie over onze goederen op de service en in onze advertenties op andere websites.

We kunnen de juistheid of volledigheid van enige informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en services, niet garanderen en zullen dit ook niet garanderen. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Prijzenbeleid

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te herzien voordat een bestelling wordt geaccepteerd.

De vermelde prijzen kunnen door het bedrijf worden herzien na het accepteren van een bestelling in het geval van een gebeurtenis die de levering beïnvloedt als gevolg van overheidsmaatregelen, variatie in douanerechten, verhoogde verzendkosten, hogere wisselkoerskosten en andere zaken waarover het bedrijf geen controle heeft. . In dat geval heeft u het recht om uw bestelling te annuleren.

Betalingen

Alle gekochte Goederen zijn onderworpen aan een eenmalige betaling. U kunt betalen via verschillende betalingsmethoden die wij beschikbaar hebben, zoals Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express-kaarten of online betalingsmethoden (bijvoorbeeld PayPal).

Betaalkaarten (creditcards of debetkaarten) zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door uw kaartuitgever. Als we niet de vereiste autorisatie ontvangen, zijn we niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van uw bestelling.

Promoties

Alle Promoties die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen worden beheerst door regels die los staan van deze Voorwaarden.

Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een promotie in strijd zijn met deze voorwaarden, zijn de promotieregels van toepassing.

Gebruikersaccounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de voorwaarden, wat kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw account op onze service.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze service is of een sociale mediadienst van derden.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeautoriseerd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet legaal beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u zonder de juiste toestemming, of een naam die wel anders beledigend, vulgair of obsceen.

Inhoud

Uw recht om inhoud te plaatsen

Met onze service kunt u inhoud plaatsen. U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u op de service plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door inhoud op de service te plaatsen, verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke inhoud op en via de service te gebruiken, wijzigen, publiekelijk uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te verspreiden. U behoudt al uw rechten op alle inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de service en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten. U stemt ermee in dat deze licentie ons het recht geeft om uw inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de service, die ook uw inhoud kunnen gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: (i) de inhoud is van jou (je bent de eigenaar) of je hebt het recht om deze te gebruiken en ons de rechten en licentie te verlenen zoals bepaald in deze voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw inhoud op of via de service is niet in strijd met de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van welke persoon dan ook.

Inhoudsbeperkingen

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gebruikers van de dienst. U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden, of dit nu door u of een derde persoon die uw account gebruikt, wordt gedaan.

U mag geen Inhoud verzenden die onwettig, aanstootgevend, verontrustend, walgelijk, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is. Voorbeelden van dergelijke aanstootgevende inhoud omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Onwettige of bevordering van onwettige activiteiten.
 • Lasterlijke, discriminerende of gemene inhoud, inclusief verwijzingen of commentaar over religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale / etnische afkomst of andere doelgroepen.
 • Spam, machine – of willekeurig – gegenereerde, die ongeautoriseerde of ongevraagde reclame, kettingbrieven, enige andere vorm van ongeautoriseerde verzoeken of enige vorm van loterij of gokken vormt.
 • Het bevatten of installeren van virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere inhoud die is ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te beschadigen of te beperken of om onbevoegde toegang tot gegevens of andere informatie van een derde persoon.
 • Inbreuk maken op eigendomsrechten van een partij, waaronder octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrechten of andere rechten.
 • Zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief het bedrijf en zijn werknemers of vertegenwoordigers.
 • Schending van de privacy van een derde persoon.
 • Valse informatie en functies.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om naar eigen goeddunken te bepalen of enige inhoud al dan niet geschikt is en voldoet aan deze voorwaarden, deze inhoud te weigeren of te verwijderen. Het bedrijf behoudt zich verder het recht voor om opmaak en bewerkingen uit te voeren en de manier waarop inhoud te wijzigen. Het bedrijf kan het gebruik van de service ook beperken of intrekken als u dergelijke aanstootgevende inhoud plaatst. Aangezien het bedrijf geen controle heeft over alle inhoud die door gebruikers en / of derden op de service wordt geplaatst, gaat u ermee akkoord de service op eigen risico te gebruiken. U begrijpt dat u door het gebruik van de service mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die u mogelijk aanstootgevend, onfatsoenlijk, onjuist of aanstootgevend vindt, en u gaat ermee akkoord dat het bedrijf onder geen enkele omstandigheid op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn voor enige inhoud, inclusief eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van uw gebruik van enige inhoud.

Back-ups van inhoud

Hoewel er regelmatig back-ups van de inhoud worden gemaakt, kan het bedrijf niet garanderen dat er geen gegevens verloren gaan of beschadigd raken.

Corrupte of ongeldige back-uppunten kunnen worden veroorzaakt door, zonder beperking, Inhoud die is beschadigd voordat er een back-up van werd gemaakt of die verandert gedurende de tijd dat een back-up wordt gemaakt.

Het bedrijf zal ondersteuning bieden en proberen alle bekende of ontdekte problemen op te lossen die van invloed kunnen zijn op de back-ups van inhoud. Maar u erkent dat het bedrijf geen aansprakelijkheid heeft met betrekking tot de integriteit van de inhoud of het niet succesvol herstellen van de inhoud naar een bruikbare staat.

U stemt ermee in om een volledige en nauwkeurige kopie van alle inhoud te bewaren op een locatie die onafhankelijk is van de service.

Copyrightbeleid

Inbreuk op intellectueel eigendom

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke bewering dat inhoud die op de service wordt geplaatst, inbreuk maakt op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van een persoon.

Als u een eigenaar van het auteursrecht bent, of geautoriseerd namens een, en u gelooft dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt die plaatsvindt via de Service, moet u uw kennisgeving schriftelijk indienen ter attentie van onze copyright-agent via e-mail op webmaster@bedfont.com en neem in uw kennisgeving een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk op.

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) als u verkeerd voorstelt dat enige inhoud inbreuk maakt op uw auteursrecht.

DMCA-kennisgeving en DMCA-procedure voor claims wegens inbreuk op het auteursrecht

U kunt een kennisgeving indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze Copyright Agent de volgende informatie schriftelijk te verstrekken (zie 17 USC 512 (c) (3) voor meer informatie):

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht.
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens U inbreuk is gemaakt, inclusief de URL (dwz het adres van de webpagina) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 • Identificatie van de URL of een andere specifieke locatie op de Service waar het materiaal staat waarvan u beweert dat het inbreuk maakt.
 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
 • Een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt contact opnemen met onze copyright-agent via e-mail op webmaster@bedfont.com. Na ontvangst van een kennisgeving zal het Bedrijf naar eigen goeddunken alle maatregelen nemen die het gepast acht, inclusief het verwijderen van de betwiste inhoud van de Service.

Intellectueel eigendom

De Service en de originele inhoud (exclusief Inhoud die door u of andere gebruikers wordt geleverd), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf en zijn licentiegevers.

De Service wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel het land als het buitenland.

Onze handelsmerken en handelsopmaak mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Uw feedback aan ons

U wijst alle rechten, titels en belangen in elke Feedback die u aan het Bedrijf verstrekt, over. Als een dergelijke overdracht om welke reden dan ook ondoeltreffend is, stemt u ermee in om het Bedrijf een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen om dergelijke Feedback te gebruiken, reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te verspreiden, te wijzigen en te exploiteren zonder beperking.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als u deze algemene voorwaarden schendt.

Bij beëindiging eindigt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de service.

Beperking van de aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen lijden, is de volledige aansprakelijkheid van het bedrijf en zijn leveranciers onder enige bepaling van deze voorwaarden en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat u daadwerkelijk via de service heeft betaald.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal het bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor welke speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Service, software van derden en / of hardware van derden die bij de Service wordt gebruikt, of anders in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie niet voldoet aan het essentiële doel.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten is de aansprakelijkheid van elke partij beperkt tot de mate die wettelijk is toegestaan.

“AS IS” en “AS AVAILABLE” Disclaimer

De service wordt aan u geleverd “AS IS” en “AS AVAILABLE” en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het bedrijf, namens zichzelf en namens zijn gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit het handelen, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking van het voorgaande, biedt het bedrijf geen garantie of verbintenis, en geeft het geen enkele verklaring dat de service aan uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn met of zal werken met andere software, applicaties, systemen of services, zonder onderbreking voldoen aan alle prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of foutloos zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het bedrijf, noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van alle informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, zijn servers, de inhoud of e-mails die door of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in dat geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, voor zover uitvoerbaar worden toegepast onder de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht

De wetten van het land, met uitzondering van de wetsconflicten, zijn van toepassing op deze voorwaarden en uw gebruik van de service. Uw gebruik van de applicatie kan ook onderhevig zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Als u zich zorgen maakt of een geschil hebt over de service, gaat u ermee akkoord om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het bedrijf.

Voor gebruikers van de Europese Unie (EU)

Als u een consument van de Europese Unie bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van de wet van het land waarin u woont.

Naleving van wetgeving in de Verenigde Staten

U vertegenwoordigt en garandeert dat (i) U bevindt zich niet in een land dat is onderworpen aan het embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangemerkt als een land dat “terroristen ondersteunt”, en (ii) U staat niet op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zoveel mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving, en de overige bepalingen zullen volledig van kracht blijven.

Afstand

Behalve zoals hierin bepaald, zal het niet uitoefenen van een recht of het eisen van nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed hebben op de mogelijkheid van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke prestatie op enig moment daarna te eisen, noch zal de afstand van een schending een verklaring van afstand vormen van elke volgende inbreuk.

Vertalingen en vertolking

Deze voorwaarden zijn mogelijk vertaald als we ze via onze service aan u beschikbaar hebben gesteld. U gaat ermee akkoord dat de originele Engelse tekst prevaleert in geval van een geschil.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we redelijke inspanningen leveren om u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Service.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: ask@bedfont.com

Categories

 • Geen categorieën