Polityka prywatności iCOquit®

Lorem ipsum dolor sit amet

 • iCOquit® > Polityka prywatności iCOquit®

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2021 r

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi oraz zawiera informacje o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

Przyłączać oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, przy czym „kontrola” oznacza posiadanie co najmniej 50% udziałów, udziałów lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych organów zarządzających.

Podanie oznacza oprogramowanie dostarczone przez Firmę pobrane przez Ciebie na dowolne urządzenie elektroniczne o nazwie iCOquit

Biznes, dla celów CCPA (California Consumer Privacy Act), odnosi się do Spółki jako podmiotu prawnego, który gromadzi dane osobowe Konsumentów oraz określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Konsumentów lub w imieniu którego takie informacje są gromadzone i to samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych konsumentów, którzy prowadzą interesy w stanie Kalifornia.

Firma (w niniejszej Umowie określane jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) oznacza Bedfont Scientific Ltd, Station Road, Harrietsham, Kent, ME17 1JA.

Dla celów RODO Administratorem danych jest Spółka.

Konsument , dla celów CCPA (California Consumer Privacy Act) oznacza osobę fizyczną będącą mieszkańcem Kalifornii. Rezydent, zgodnie z definicją w prawie, obejmuje (1) każdą osobę fizyczną przebywającą w USA w celach innych niż tymczasowe lub przejściowe oraz (2) każdą osobę fizyczną zamieszkałą w USA, która przebywa tymczasowo lub cel przejściowy.

Ciasteczka to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową, zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania tej witryny i jej wielu zastosowań.

Kraj dotyczy: Wielkiej Brytanii

Administrator danych na potrzeby RODO (RODO) oznacza Spółkę jako osobę prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Nie śledzić (DNT) to koncepcja promowana przez amerykańskie organy regulacyjne, w szczególności przez amerykańską Federalną Komisję Handlu (FTC), aby przemysł internetowy opracował i wdrożył mechanizm umożliwiający użytkownikom internetu kontrolowanie śledzenia ich działań online na stronach internetowych .

Strona na Facebooku to publiczny profil o nazwie iCOquit specjalnie utworzony przez Firmę w sieci społecznościowej Facebook, dostępny z https://www.facebook.com/iCOquit

Dane osobiste to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

Dla celów RODO Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Ciebie, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, psychicznego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego tożsamość.

Dla celów CCPA dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują lub mogą być powiązane lub mogą być w rozsądny sposób powiązane, bezpośrednio lub pośrednio z Tobą.

Sprzedaż dla celów CCPA (California Consumer Privacy Act) oznacza sprzedaż, wypożyczanie, udostępnianie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub inne komunikowanie ustne, pisemne, elektroniczne lub w inny sposób, danych osobowych Konsumenta innej firmy lub strony trzeciej za wynagrodzenie pieniężne lub inne wartościowe wynagrodzenie.

Usługa odnosi się do Aplikacji, Serwisu lub obu.

Dostawca usługi oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi. Dla celów RODO dostawcy usług są traktowani jako podmioty przetwarzające dane.

Usługa mediów społecznościowych innej firmy odnosi się do dowolnej witryny internetowej lub dowolnego serwisu społecznościowego, za pośrednictwem którego Użytkownik może się zalogować lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania odnosi się do danych gromadzonych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Stronie internetowej odnosi się do strony internetowej iCOquit, dostępnej pod adresem https://www.icoquit.com

ty oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego dana osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.

Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) możesz być określany jako osoba, której dane dotyczą lub jako użytkownik, tak jak jesteś osobą fizyczną korzystającą z usługi.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Wiek
 • Płeć
 • Numer telefonu
 • Nawyki palenia
 • Dane dotyczące użytkowania

 

Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres IP Twojego urządzenia (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać określone informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, numer telefonu system operacyjny, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego.

Informacje zbierane podczas korzystania z aplikacji

Podczas korzystania z naszej aplikacji, w celu zapewnienia funkcji naszej aplikacji, możemy za Twoją uprzednią zgodą gromadzić:

 • Zdjęcia i inne informacje z aparatu i biblioteki zdjęć urządzenia

Używamy tych informacji, aby zapewnić funkcje naszej usługi, ulepszyć i dostosować naszą usługę. Informacje mogą zostać przesłane na serwery Firmy i / lub serwer Usługodawcy lub mogą być po prostu przechowywane na Twoim urządzeniu.

Możesz włączyć lub wyłączyć dostęp do tych informacji w dowolnym momencie w ustawieniach Twojego Urządzenia.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym serwisie i przechowywania określonych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi. Technologie, których używamy, mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Cookie to mały plik umieszczany na Twoim Urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może używać plików cookie.
 • Pliki cookie Flash. Niektóre funkcje naszej Usługi mogą wykorzystywać lokalnie przechowywane obiekty (lub pliki cookie Flash) do zbierania i przechowywania informacji o Twoich preferencjach lub Twojej aktywności w naszym Serwisie. Pliki cookie Flash nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane w przypadku plików cookie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak usunąć pliki cookie Flash, przeczytaj „Gdzie mogę zmienić ustawienia dotyczące wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów udostępnionych?” dostępne o https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disiring__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane sygnalizatorami sieciowymi (określane również jako czyste gify, znaczniki pikselowe i jednopikselowe gify), które pozwalają Firmie na przykład zliczać użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzył wiadomość e-mail i inne powiązane statystyki witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji i weryfikacja integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przejdziesz do trybu offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową. Dowiedz się więcej o plikach cookie: Co to są pliki cookie? .

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

Niezbędne / niezbędne pliki cookie

Typ: sesyjne pliki cookie

Administrowany przez: Us

Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają w uwierzytelnianiu użytkowników i zapobieganiu nieuczciwemu wykorzystaniu kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie tylko do świadczenia tych usług.

Polityka plików cookie / Powiadomienie Akceptacja plików cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowany przez: Us

Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie.

Funkcjonalne pliki cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowany przez: Us

Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

Śledzące i wydajnościowe pliki cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowane przez: Strony trzecie

Cel: Te pliki cookie służą do śledzenia informacji o ruchu w Witrynie i sposobie korzystania z Witryny przez użytkowników. Informacje zebrane za pośrednictwem tych plików cookie mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować użytkownika jako indywidualnego gościa. Dzieje się tak, ponieważ zebrane informacje są zwykle powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Witryny. Możemy również używać tych plików cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcji Witryny, aby zobaczyć, jak reagują na nie nasi użytkownicy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i Twoich wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź sekcję Harmonogram plików cookie na dole naszej Polityki prywatności.

Wykorzystywanie danych osobowych

Firma może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą usługę , w tym w celu monitorowania korzystania z naszej Usługi.
 • Aby zarządzać swoim kontem: do zarządzania Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą dać Ci dostęp do różnych funkcjonalności Usługi, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcie umowy zakupu produktów, towarów lub usług, które kupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Skontaktować się z Tobą: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikacji informacyjnej związanej z funkcjami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione do ich realizacji.
 • Aby Ci zapewnić z aktualnościami, ofertami specjalnymi i ogólnymi informacjami o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.
 • Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami do nas.
 • Aby dostarczać Ci ukierunkowane reklamy : Możemy wykorzystywać Twoje informacje do opracowywania i wyświetlania treści i reklam (oraz współpracy z dostawcami zewnętrznymi, którzy to robią) dostosowanych do Twoich zainteresowań i / lub lokalizacji oraz do mierzenia ich skuteczności.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy wykorzystać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub wszystkich naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym posiadane przez nas Dane osobowe dotyczące użytkowników naszych Usług należą do przekazywanych aktywów.
 • Do innych celów : Możemy wykorzystywać Twoje informacje do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i Twoich doświadczeń.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z dostawcami usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, reklamowania się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszej Usługi, przetwarzania płatności, kontaktowania się z Tobą.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub w trakcie negocjacji jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub nabycia całości lub części naszej działalności innej firmie.
 • Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą firmę macierzystą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: kiedy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcje w miejscach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli wchodzisz w interakcje z innymi użytkownikami lub rejestrujesz się za pośrednictwem usługi mediów społecznościowych strony trzeciej, Twoje kontakty w usłudze mediów społecznościowych strony trzeciej mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis Twojej aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą i przeglądać Twój profil.
 • Za Twoją zgodą : Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma zachowa również Dane użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie Twoich danych osobowych

Twoje dane, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie przez Ciebie takich informacji, oznacza Twoją zgodę na to przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoje dane i inne dane osobowe.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i będą podlegać innej Polityce prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. Sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Firma może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Przestrzegaj zobowiązania prawnego
 • Chronić i bronić praw lub własności Spółki
 • Zapobiegaj lub badaj możliwe wykroczenia w związku z Usługą
 • Chroń bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub społeczeństwo
 • Chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Dostawcy usług, z których korzystamy, mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Ci zewnętrzni dostawcy zbierają, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przekazują informacje o Twojej aktywności w naszym Serwisie zgodnie z ich Polityką prywatności.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Serwisie Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek zapobiega udostępnianiu przez Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) informacji o aktywności odwiedzin z Google Analytics.

Możesz zrezygnować z niektórych funkcji Google Analytics za pomocą ustawień urządzenia mobilnego, takich jak ustawienia reklam urządzenia lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi przez Google w ich Polityce prywatności: https://policies.google.com/privacy

Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy

AWS

Ich Polityka prywatności jest dostępna pod adresem https://aws.amazon.com/privacy/

Centrum aplikacji

Ich Polityka prywatności jest dostępna pod adresem https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement

Marketing e-mailowy

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do kontaktowania się z Tobą za pomocą biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas dowolnej lub wszystkich tych wiadomości, postępując zgodnie z linkiem do rezygnacji z subskrypcji lub instrukcjami podanymi w dowolnej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

Możemy korzystać z usług dostawców usług marketingu e-mailowego w celu zarządzania i wysyłania wiadomości e-mail do Ciebie.

HubSpot

HubSpot to oprogramowanie do marketingu przychodzącego, sprzedaży i obsługi klienta dostarczane przez HubSpot, Inc.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk prywatności HubSpot, odwiedź ich Politykę prywatności: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

 

Płatności

W ramach Usługi możemy oferować płatne produkty i / lub usługi. W takim przypadku możemy korzystać z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. Procesorów płatności).

Nie będziemy przechowywać ani gromadzić danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio do naszych zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, których wykorzystanie Twoich danych osobowych podlega ich Polityce prywatności. Te procesory płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS, zarządzanymi przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o płatnościach.

Naszywka

Ich Polityka prywatności jest dostępna pod adresem https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Remarketing behawioralny

Firma korzysta z usług remarketingowych, aby reklamować się Tobie po uzyskaniu dostępu do naszej Usługi lub odwiedzeniu jej. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy plików cookie i technologii innych niż pliki cookie, aby pomóc nam rozpoznać Twoje urządzenie i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej usługi, abyśmy mogli ulepszyć naszą usługę, aby odzwierciedlała Twoje zainteresowania i wyświetlała reklamy, które mogą być bardziej interesujące Tobie.

Ci zewnętrzni dostawcy zbierają, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przekazują informacje o Twojej aktywności w naszym Serwisie zgodnie z ich Polityką prywatności oraz aby umożliwić nam:

 • Mierz i analizuj ruch i aktywność przeglądania w naszym serwisie
 • Wyświetlaj reklamy naszych produktów i / lub usług w witrynach lub aplikacjach stron trzecich
 • Mierz i analizuj skuteczność naszych kampanii reklamowych

Niektórzy z tych zewnętrznych dostawców mogą używać technologii innych niż pliki cookie, na które mogą nie mieć wpływu ustawienia przeglądarki, które blokują pliki cookie. Twoja przeglądarka może nie zezwalać na blokowanie takich technologii. Możesz skorzystać z następujących narzędzi stron trzecich, aby odmówić gromadzenia i wykorzystywania informacji w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach:

Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam, włączając funkcje prywatności na swoim urządzeniu mobilnym, takie jak Ogranicz śledzenie reklam (iOS) i Rezygnacja z personalizacji reklam (Android). Więcej informacji można znaleźć w systemie pomocy urządzenia mobilnego.

Możemy udostępniać informacje, takie jak zaszyfrowane adresy e-mail (jeśli są dostępne) lub inne identyfikatory internetowe zebrane w naszym serwisie, tym dostawcom zewnętrznym. Dzięki temu nasi zewnętrzni dostawcy mogą rozpoznawać i dostarczać Ci reklamy na różnych urządzeniach i w przeglądarkach. Aby dowiedzieć się więcej o technologiach używanych przez tych zewnętrznych dostawców i ich możliwościach na różnych urządzeniach, zapoznaj się z Polityką prywatności każdego dostawcy wymienionego poniżej.

Zewnętrzni dostawcy, z których korzystamy, to:

Google Ads (AdWords)

Usługa remarketingu Google Ads (AdWords) jest świadczona przez Google Inc.

Możesz zrezygnować z Google Analytics dla reklam graficznych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę Ustawienia reklam Google: http://www.google.com/settings/ads

Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – dla Twojej przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics.

Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy

Facebook

Usługa remarketingu na Facebooku jest świadczona przez Facebook Inc.

Możesz dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach z Facebooka, odwiedzając tę stronę: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach na Facebooku, postępuj zgodnie z instrukcjami Facebooka: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook przestrzega zasad samoregulacji dotyczących reklamy behawioralnej online ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz również zrezygnować z Facebooka i innych uczestniczących firm za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/ , stowarzyszenie Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/ lub zrezygnuj, korzystając z ustawień urządzenia mobilnego.

Więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności na Facebooku można znaleźć w Polityce danych Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Prywatność RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Dane osobowe możemy przetwarzać pod następującymi warunkami:

 • Zgoda: Wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Wykonanie umowy: Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą i / lub wszelkich zobowiązań przedumownych.
 • Zobowiązania prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka.
 • Istotne interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.
 • Interes publiczny: Przetwarzanie Danych Osobowych wiąże się z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce.
 • Prawnie uzasadnione interesy: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W każdym przypadku Spółka z chęcią pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną przetwarzania, aw szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub koniecznym do zawarcia umowy.

Twoje prawa wynikające z RODO

Firma zobowiązuje się do poszanowania poufności Twoich danych osobowych i gwarantuje, że możesz skorzystać ze swoich praw.

Masz prawo na mocy niniejszej Polityki prywatności oraz przepisów prawa, jeśli przebywasz w UE, do:

 • Poproś o dostęp do swoich danych osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które mamy o Tobie. O ile to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc. Dzięki temu możesz również otrzymać kopię Twoich danych osobowych, które posiadamy.
 • Poproś o korektę Twoich danych osobowych, które posiadamy. Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy o Tobie.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to istnieje, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej naszego przetwarzania i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co powoduje, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się temu, gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego.
 • Poproś o usunięcie swoich danych osobowych. Masz prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Danych Osobowych, gdy nie ma powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie.
 • Poproś o przeniesienie swoich danych osobowych. Przekażemy Ci lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie tylko do informacji automatycznych, na których użycie pierwotnie wyraziłeś zgodę lub w przypadku których wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Tobą.
 • Wycofaj swoją zgodę. Masz prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do określonych funkcjonalności Usługi.

Wykonywanie swoich praw do ochrony danych RODO

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Jeśli złożysz zapytanie, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli przebywasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Strona na Facebooku

Administrator danych strony na Facebooku

Spółka jest Administratorem Twoich Danych Osobowych zbieranych podczas korzystania z Usługi. Jako operator strony na Facebooku https://www.facebook.com/iCOquit , Spółka i operator portalu społecznościowego Facebook są Współadministratorami.

Spółka zawarła umowy z Facebookiem, które między innymi określają warunki korzystania ze Strony Facebook. Warunki te są w większości oparte na Warunkach korzystania z usługi Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Odwiedź Politykę prywatności Facebooka https://www.facebook.com/policy.php aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Facebook zarządza danymi osobowymi lub skontaktuj się z Facebookiem online lub pocztą: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Statystyki Facebooka

Korzystamy z funkcji Facebook Insights w związku z prowadzeniem Strony na Facebooku i na podstawie RODO, w celu uzyskania anonimowych danych statystycznych o naszych użytkownikach.

W tym celu Facebook umieszcza plik Cookie na urządzeniu użytkownika odwiedzającego naszą stronę na Facebooku. Każdy plik cookie zawiera niepowtarzalny kod identyfikacyjny i pozostaje aktywny przez okres dwóch lat, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie usunięty przed końcem tego okresu.

Facebook otrzymuje, zapisuje i przetwarza informacje przechowywane w Cookie, zwłaszcza gdy użytkownik odwiedza usługi Facebooka, usługi świadczone przez innych członków Strony Facebooka oraz usługi innych firm korzystających z usług Facebooka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności na Facebooku, odwiedź Politykę prywatności Facebooka tutaj: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Prywatność CCPA

Ta sekcja informacji o prywatności dla mieszkańców Kalifornii uzupełnia informacje zawarte w naszej Polityce prywatności i ma zastosowanie wyłącznie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób zamieszkałych w stanie Kalifornia.

Kategorie gromadzonych danych osobowych

Gromadzimy informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują, odwołują się, mogą być powiązane lub w uzasadniony sposób powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z określonym Konsumentem lub Urządzeniem. Poniżej znajduje się lista kategorii danych osobowych, które możemy zbierać lub mogły zostać zebrane od mieszkańców Kalifornii w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy.

Należy pamiętać, że kategorie i przykłady podane na poniższej liście są zdefiniowane w CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych zostały w rzeczywistości zebrane przez nas, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji z odpowiedniej kategorii mogą być i mogły zostać zebrane. Na przykład pewne kategorie danych osobowych byłyby gromadzone tylko wtedy, gdybyś przekazał takie dane osobowe bezpośrednio do nas.

Kategoria A: Identyfikatory.

Przykłady: prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory.

Zebrane: tak.

Kategoria B: kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records (Cal. Civ. Kod § 1798.80 (e)).

Przykłady: imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub dowodu osobistego, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej , numer karty debetowej lub inne informacje finansowe, medyczne lub informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym. Niektóre dane osobowe zawarte w tej kategorii mogą pokrywać się z innymi kategoriami.

Zebrane: tak.

Kategoria C: Chronione cechy klasyfikacyjne zgodnie z prawem kalifornijskim lub federalnym.

Przykłady: wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor skóry, pochodzenie, narodowość, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, płeć (w tym płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród i powiązane schorzenia), orientacja seksualna, status weterana lub wojskowy, informacje genetyczne (w tym rodzinne informacje genetyczne).

Zebrano: Nie.

Kategoria D: Informacje handlowe.

Przykłady: zapisy i historia zakupionych lub rozważanych produktów lub usług.

Zebrane: tak.

Kategoria E: Informacje biometryczne.

Przykłady: cechy genetyczne, fizjologiczne, behawioralne i biologiczne lub wzorce aktywności wykorzystywane do wyodrębnienia szablonu lub innego identyfikatora lub informacji identyfikujących, takich jak odciski palców, odciski twarzy i odciski głosu, skany tęczówki lub siatkówki, naciśnięcie klawisza, chód lub inne wzorce fizyczne oraz dane dotyczące snu, zdrowia i ćwiczeń.

Zebrano: Nie.

Kategoria F: Internet lub inna podobna aktywność sieciowa.

Przykłady: interakcja z naszą Usługą lub reklamą.

Zebrane: tak.

Kategoria G: dane geolokalizacyjne.

Przykłady: przybliżona lokalizacja fizyczna.

Zebrano: Nie.

Kategoria H: dane sensoryczne.

Przykłady: informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne.

Zebrano: Nie.

Kategoria I: Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.

Przykłady: obecna lub przeszła historia pracy lub oceny wyników.

Zebrano: Nie.

Kategoria J: Niepubliczne informacje edukacyjne (zgodnie z Ustawą o prawach rodzinnych do edukacji i prywatności (20 USC sekcja 1232g, 34 CFR część 99)).

Przykłady: rekordy edukacyjne bezpośrednio związane z uczniem utrzymywane przez instytucję edukacyjną lub stronę działającą w jej imieniu, takie jak oceny, transkrypcje, listy zajęć, plany zajęć, kody identyfikacyjne uczniów, informacje finansowe uczniów lub akta dyscyplinarne uczniów.

Zebrano: Nie.

Kategoria K: Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych.

Przykłady: Profil odzwierciedlający preferencje, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencję, zdolności i predyspozycje danej osoby.

Zebrano: Nie.

Zgodnie z CCPA dane osobowe nie obejmują:

 • Publicznie dostępne informacje z akt rządowych
 • Niezidentyfikowane lub zagregowane informacje o konsumentach
 • Informacje wyłączone z zakresu CCPA, takie jak:
 • Informacje zdrowotne lub medyczne objęte ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych z 1996 r. (HIPAA) i kalifornijską ustawą o poufności informacji medycznych (CMIA) lub dane z badań klinicznych
 • Dane osobowe objęte określonymi sektorowymi przepisami dotyczącymi prywatności, w tym Fair Credit Reporting Act (FRCA), Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) lub California Financial Information Privacy Act (FIPA) oraz Driver’s Privacy Protection Act z 1994 r.

Źródła danych osobowych

Kategorie danych osobowych wymienione powyżej pozyskujemy z następujących kategorii źródeł:

 • Bezpośrednio od Ciebie . Na przykład z formularzy wypełnianych w naszej Usłudze, preferencji, które wyrażasz lub udostępniasz za pośrednictwem naszej Usługi lub z zakupów w naszej usłudze.
 • Pośrednio od Ciebie . Na przykład z obserwacji Twojej aktywności w naszym Serwisie.
 • Automatycznie od Ciebie . Na przykład za pomocą plików cookie, które my lub nasi Usługodawcy umieszczamy na Twoim urządzeniu, gdy poruszasz się po naszej usłudze.
 • Od dostawców usług . Na przykład dostawcy zewnętrzni w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi, dostawcy zewnętrzni w celu dostarczania ukierunkowanych reklam do Ciebie, dostawcy zewnętrzni do przetwarzania płatności lub inni dostawcy zewnętrzni, z których korzystamy w celu świadczenia Usługi Ty.

Wykorzystywanie danych osobowych do celów biznesowych lub komercyjnych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe, które zbieramy w „celach biznesowych” lub „celach komercyjnych” (zgodnie z definicją zawartą w CCPA), co może obejmować następujące przykłady:

 • Aby obsługiwać naszą usługę i świadczyć naszą usługę.
 • Aby zapewnić Ci wsparcie i odpowiedzieć na Twoje pytania, w tym zbadać i rozwiązać Twoje obawy oraz monitorować i ulepszać naszą Usługę.
 • Aby spełnić lub poznać powód, dla którego podałeś informacje. Na przykład, jeśli udostępnisz swoje dane kontaktowe, aby zadać pytanie dotyczące naszej Usługi, wykorzystamy te dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Jeśli podasz swoje dane osobowe w celu zakupu produktu lub usługi, wykorzystamy te informacje do przetworzenia Twojej płatności i ułatwienia dostawy.
 • Odpowiadanie na żądania organów ścigania i zgodnie z obowiązującym prawem, orzeczeniem sądowym lub przepisami rządowymi.
 • Zgodnie z opisem podczas zbierania danych osobowych lub w inny sposób określony w CCPA.
 • Do wewnętrznych celów administracyjnych i audytowych.
 • Wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i ochrona przed złośliwymi, oszukańczymi, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami, w tym, w razie potrzeby, ściganie osób odpowiedzialnych za takie działania.

Należy pamiętać, że przykłady podane powyżej mają charakter poglądowy i nie mają być wyczerpujące. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy te informacje, zapoznaj się z sekcją „Wykorzystywanie danych osobowych”.

Jeśli zdecydujemy się zbierać dodatkowe kategorie danych osobowych lub wykorzystywać dane osobowe, które zgromadziliśmy do istotnie różnych, niepowiązanych lub niezgodnych celów, zaktualizujemy niniejszą Politykę prywatności.

Ujawnianie danych osobowych do celów biznesowych lub komercyjnych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać i mogliśmy wykorzystywać lub ujawniać w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy następujące kategorie danych osobowych do celów biznesowych lub handlowych:

 • Kategoria A: Identyfikatory
 • Kategoria B: kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records (Cal. Civ. Kod § 1798.80 (e))
 • Kategoria D: Informacje handlowe
 • Kategoria F: Internet lub inna podobna aktywność sieciowa

Należy pamiętać, że wymienione powyżej kategorie są zdefiniowane w CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych zostały w rzeczywistości ujawnione, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji z odpowiedniej kategorii mogą być i mogły zostać ujawnione.

Kiedy ujawniamy dane osobowe w celu biznesowym lub komercyjnym, zawieramy umowę, która opisuje cel i wymaga, aby odbiorca zarówno zachował poufność tych danych osobowych, jak i nie wykorzystywał ich w żadnym celu, z wyjątkiem wykonania umowy.

Sprzedaż danych osobowych

Zgodnie z definicją zawartą w CCPA, „sprzedawać” i „sprzedawać” oznaczają sprzedawanie, wypożyczanie, udostępnianie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub inne komunikowanie ustne, pisemne, elektroniczne lub w inny sposób, danych osobowych konsumenta przez biznes na rzecz strony trzeciej za cenną uwagę. Oznacza to, że mogliśmy otrzymać jakąś korzyść w zamian za udostępnienie osobistych informacji, ale niekoniecznie korzyść pieniężną.

Należy pamiętać, że wymienione poniżej kategorie są zdefiniowane w CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych zostały w rzeczywistości sprzedane, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji z odpowiedniej kategorii mogą być i mogły być udostępniane w zamian .

Możemy sprzedawać i mogliśmy sprzedawać w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy następujące kategorie danych osobowych:

 • Kategoria A: Identyfikatory
 • Kategoria B: kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records (Cal. Civ. Kod § 1798.80 (e))
 • Kategoria D: Informacje handlowe
 • Kategoria F: Internet lub inna podobna aktywność sieciowa

Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zidentyfikowane w powyższych kategoriach następującym kategoriom stron trzecich:

 • Usługodawcy
 • Procesory płatności
 • Nasi partnerzy
 • Nasi partnerzy biznesowi
 • Dostawcy zewnętrzni, którym Ty lub Twoi przedstawiciele upoważniają nas do ujawnienia Twoich danych osobowych w związku z produktami lub usługami, które Ci dostarczamy

Sprzedaż danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej 17 roku życia

Nie zbieramy świadomie danych osobowych osób niepełnoletnich w wieku poniżej 17 lat za pośrednictwem naszej Usługi, chociaż niektóre witryny internetowe stron trzecich, do których podajemy łącza, mogą to robić. Te strony internetowe osób trzecich mają własne warunki użytkowania i politykę prywatności i zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i instruujemy ich dzieci, aby nigdy nie podawały informacji na innych stronach internetowych bez ich zgody.

Nie sprzedajemy danych osobowych Konsumentów, o których wiemy, że mają mniej niż 17 lat, chyba że otrzymamy potwierdzającą zgodę („prawo do wyrażenia zgody”) od Konsumenta w wieku od 13 do 17 lat lub rodzic lub opiekun Konsumenta poniżej 13 roku życia. Konsumenci, którzy zdecydują się na sprzedaż danych osobowych, mogą w dowolnym momencie zrezygnować z przyszłej sprzedaży. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, Ty (lub Twój upoważniony przedstawiciel) możesz przesłać nam wniosek, kontaktując się z nami.

Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 (lub 17) lat dostarczyło nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, podając wystarczająco szczegółowe informacje, aby umożliwić nam usunięcie tych informacji.

Twoje prawa wynikające z CCPA

CCPA zapewnia mieszkańcom Kalifornii określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do powiadomienia. Masz prawo zostać powiadomionym, jakie kategorie danych osobowych są gromadzone oraz w jakich celach są one wykorzystywane.
 • Prawo do żądania. Zgodnie z CCPA masz prawo zażądać, abyśmy ujawnili Ci informacje na temat naszego gromadzenia, wykorzystywania, sprzedaży, ujawniania w celach biznesowych i udostępniania danych osobowych. Gdy otrzymamy i potwierdzimy Twoją prośbę, ujawnimy Ci:
 • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie
 • Kategorie źródeł danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie
 • Nasz biznesowy lub handlowy cel gromadzenia lub sprzedaży tych danych osobowych
 • Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe
 • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy o Tobie
 • Jeśli sprzedaliśmy Twoje dane osobowe lub ujawniliśmy Twoje dane osobowe w celach biznesowych, ujawnimy Ci:
 • Kategorie sprzedanych kategorii danych osobowych
 • Kategorie ujawnionych kategorii danych osobowych
 • Prawo do odmowy sprzedaży danych osobowych (rezygnacja). Masz prawo nakazać nam, abyśmy nie sprzedawali Twoich danych osobowych. Aby przesłać prośbę o rezygnację, skontaktuj się z nami.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych. Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Gdy otrzymamy i potwierdzimy Twoją prośbę, usuniemy (i nakażemy naszym usługodawcom usunięcie) Twoje dane osobowe z naszych rejestrów, chyba że ma zastosowanie wyjątek. Możemy odrzucić Twoją prośbę o usunięcie, jeśli zachowanie informacji jest konieczne dla nas lub naszych usługodawców w celu:
 • Sfinalizuj transakcję, dla której zebraliśmy dane osobowe, zapewnij towar lub usługę, o którą prosiłeś, podejmij działania racjonalnie przewidywalne w kontekście naszych bieżących relacji biznesowych z Tobą lub w inny sposób wykonuj naszą umowę z Tobą.
 • Wykrywaj incydenty bezpieczeństwa, chroń przed złośliwymi, oszukańczymi, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami lub ścigaj osoby odpowiedzialne za takie działania.
 • Debuguj produkty, aby identyfikować i naprawiać błędy, które osłabiają istniejącą zamierzoną funkcjonalność.
 • Korzystaj z wolności słowa, zapewnij innemu konsumentowi prawo do korzystania z jego prawa do wolności słowa lub skorzystaj z innego prawa przewidzianego w przepisach.
 • Przestrzegaj kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej (kodeks karny Kalifornii, § 1546 i nast.).
 • Weź udział w publicznych lub recenzowanych badaniach naukowych, historycznych lub statystycznych w interesie publicznym, które są zgodne ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi etyki i prywatności, gdy usunięcie informacji może prawdopodobnie uniemożliwić lub poważnie zaszkodzić osiągnięciu badania, jeśli wcześniej wyraziłeś świadomą zgodę .
 • Umożliwiają wyłącznie wewnętrzne zastosowania, które są racjonalnie dostosowane do oczekiwań konsumentów w oparciu o Twoje relacje z nami.
 • Przestrzegaj zobowiązania prawnego.
 • Dokonuj innych wewnętrznych i zgodnych z prawem sposobów wykorzystania tych informacji, które są zgodne z kontekstem, w którym je dostarczyłeś.
 • Prawo do niedyskryminacji. Masz prawo do tego, aby nie być dyskryminowanym z powodu wykonywania któregokolwiek z praw Twojego konsumenta, w tym poprzez:
 • Odmawianie Ci towarów lub usług
 • Pobieranie różnych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym stosowanie rabatów lub innych korzyści lub nakładanie kar
 • Zapewnienie Państwu innego poziomu lub jakości towarów lub usług
 • Sugerowanie, że otrzymasz inną cenę lub stawkę za towary lub usługi lub inny poziom lub jakość towarów lub usług

Wykonywanie praw do ochrony danych CCPA

Aby skorzystać ze swoich praw wynikających z CCPA i jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami:

 • Mailowo: ask@bedfont.com

Tylko Ty lub osoba zarejestrowana u Sekretarza Stanu Kalifornii, której upoważniasz do działania w Twoim imieniu, może złożyć weryfikowalną prośbę dotyczącą Twoich danych osobowych.

Twoja prośba do nas musi:

 • Podaj wystarczające informacje, które pozwolą nam w uzasadniony sposób zweryfikować, że jesteś osobą, o której zebraliśmy dane osobowe, lub upoważnionym przedstawicielem
 • Opisz swoją prośbę wystarczająco szczegółowo, abyśmy mogli ją właściwie zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nią

Nie możemy odpowiedzieć na Twoją prośbę ani dostarczyć Ci wymaganych informacji, jeśli nie możemy:

 • Potwierdź swoją tożsamość lub uprawnienia do złożenia wniosku
 • Potwierdź, że dane osobowe dotyczą Ciebie

Ujawnimy i dostarczymy wymagane informacje bezpłatnie w ciągu 45 dni od otrzymania Twojej możliwej do zweryfikowania prośby. Termin dostarczenia wymaganych informacji może zostać jednorazowo przedłużony o dodatkowe 45 dni, gdy jest to uzasadnione i po uprzednim powiadomieniu.

Wszelkie ujawnione przez nas ujawnienia będą dotyczyły jedynie 12-miesięcznego okresu poprzedzającego otrzymanie weryfikowalnego wniosku.

W przypadku wniosków o przeniesienie danych wybierzemy format, w którym udostępnimy Twoje dane osobowe, które są łatwe do wykorzystania i powinny umożliwić Ci przekazywanie informacji z jednego podmiotu do drugiego bez przeszkód.

Nie sprzedawaj moich danych osobowych

Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych. Gdy otrzymamy i potwierdzimy weryfikowalne żądanie od Ciebie, przestaniemy sprzedawać Twoje dane osobowe. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, skontaktuj się z nami.

Dostawcy usług, z którymi współpracujemy (na przykład nasi partnerzy analityczni lub reklamowi) mogą korzystać z technologii w Usłudze, która sprzedaje dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w przepisach CCPA. Jeśli chcesz zrezygnować z wykorzystywania Twoich danych osobowych do celów reklamy opartej na zainteresowaniach i takiej potencjalnej sprzedaży zgodnie z prawem CCPA, możesz to zrobić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Należy pamiętać, że każda rezygnacja jest specyficzna dla używanej przeglądarki. Być może będziesz musiał zrezygnować z każdej przeglądarki, której używasz.

Stronie internetowej

Możesz zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam, które są obsługiwane przez naszych Usługodawców, postępując zgodnie z naszymi instrukcjami przedstawionymi w Usłudze:

Rezygnacja spowoduje umieszczenie na Twoim komputerze pliku cookie, który jest unikalny dla przeglądarki, której używasz do rezygnacji. Jeśli zmienisz przeglądarkę lub usuniesz pliki cookie zapisane przez Twoją przeglądarkę, będziesz musiał ponownie zrezygnować.

Urządzenia mobilne

Twoje urządzenie mobilne może dać Ci możliwość rezygnacji z wykorzystywania informacji o aplikacjach, z których korzystasz, w celu wyświetlania Ci reklam kierowanych na Twoje zainteresowania:

 • „Zrezygnuj z reklam opartych na zainteresowaniach” lub „Zrezygnuj z personalizacji reklam” na urządzeniach z Androidem
 • „Ogranicz śledzenie reklam” na urządzeniach z iOS

Możesz również zatrzymać zbieranie informacji o lokalizacji z Twojego urządzenia mobilnego, zmieniając preferencje w Twoim urządzeniu mobilnym.

Polityka „Nie śledź” zgodnie z wymogami kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności online (CalOPPA)

Nasza usługa nie reaguje na sygnały Do Not Track.

Jednak niektóre witryny internetowe osób trzecich śledzą Twoje działania związane z przeglądaniem. Jeśli odwiedzasz takie strony internetowe, możesz ustawić swoje preferencje w swojej przeglądarce internetowej, aby informować strony, że nie chcesz, aby były śledzone. Możesz włączyć lub wyłączyć DNT, odwiedzając stronę preferencji lub ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od kogokolwiek poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim zbierzemy i wykorzystamy te informacje.

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii (ustawa Shine the Light stanu Kalifornia)

Zgodnie z sekcją 1798 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia (prawo stanu Kalifornia Shine the Light) mieszkańcy Kalifornii, którzy nawiązali z nami stosunki biznesowe, mogą raz w roku zażądać informacji na temat udostępniania swoich danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego stron trzecich.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zgodnie z ustawą California Shine the Light i jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kalifornijskie prawa do prywatności dla nieletnich użytkowników (artykuł 22581 Kodeksu biznesowego i zawodowego stanu Kalifornia)

Sekcja 22581 Kodeksu biznesu i zawodów Kalifornii zezwala mieszkańcom Kalifornii poniżej 18 roku życia, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn internetowych, usług lub aplikacji, na żądanie i uzyskanie usunięcia treści lub informacji, które opublikowali publicznie.

Aby zażądać usunięcia takich danych, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Twoim kontem.

Pamiętaj, że Twoja prośba nie gwarantuje całkowitego ani kompleksowego usunięcia treści lub informacji zamieszczonych w Internecie, a prawo może nie zezwalać lub wymagać usunięcia w pewnych okolicznościach.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej i / lub wyraźnego powiadomienia w naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy datę „ostatniej aktualizacji” u góry niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują, gdy zostaną opublikowane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami:

 • Mailowo: ask@bedfont.com

Harmonogram plików cookie

Poniżej znajduje się lista plików cookie, których używamy. Staraliśmy się, aby były one kompletne i aktualne, ale jeśli uważasz, że przegapiliśmy plik cookie lub są jakieś rozbieżności, daj nam znać.

Analityczne / wydajnościowe

Używamy następujących analitycznych / wydajnościowych plików cookie:

Opis pliku cookie Cel, powód
YSC Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube i służy do śledzenia wyświetleń osadzonych filmów.
GPS Ten plik cookie jest ustawiany przez Youtube i rejestruje unikalny identyfikator do śledzenia użytkowników na podstawie ich położenia geograficznego
tk_or Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę JetPack na stronach korzystających z WooCommerce. To plik cookie służący do analizowania zachowania strony odsyłającej dla Jetpack
tk_r3d Plik cookie jest instalowany przez JetPack. Służy do wewnętrznych wskaźników działań użytkowników w celu poprawy komfortu użytkowania
tk_lr Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę JetPack na stronach korzystających z WooCommerce. To plik cookie służący do analizowania zachowania strony odsyłającej dla Jetpack
__cfduid Plik cookie jest używany przez usługi CDN, takie jak CloudFare / HubSpot, do identyfikowania poszczególnych klientów za wspólnym adresem IP i stosowania ustawień zabezpieczeń na podstawie poszczególnych klientów. Nie odpowiada żadnemu identyfikatorowi użytkownika w aplikacji internetowej i nie przechowuje żadnych danych osobowych.
__cfduid Plik cookie jest używany przez usługi CDN, takie jak CloudFare / HubSpot, do identyfikowania poszczególnych klientów za wspólnym adresem IP i stosowania ustawień zabezpieczeń na podstawie poszczególnych klientów. Nie odpowiada żadnemu identyfikatorowi użytkownika w aplikacji internetowej i nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Kierowanie

Używamy następujących plików cookie do kierowania:

Opis pliku cookie Cel, powód
mailchimp_landing_site Plik cookie jest ustawiany przez usługę marketingu e-mailowego MailChimp.
IDE Używany przez Google DoubleClick i przechowuje informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej i wszelkich innych reklam przed odwiedzeniem strony. Służy do prezentowania użytkownikom reklam, które są dla nich odpowiednie zgodnie z profilem użytkownika.
test_cookie Ten plik cookie jest ustawiany przez doubleclick.net. Celem pliku cookie jest sprawdzenie, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.
VISITOR_INFO1_LIVE Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube. Służy do śledzenia informacji o osadzonych filmach YouTube na stronie internetowej.

 

Categories

 • Brak kategorii