Regulamin iCOquit®

Lorem ipsum dolor sit amet

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2020 r

Przeczytaj uważnie niniejsze warunki przed skorzystaniem z naszych usług.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

Podanie oznacza oprogramowanie dostarczone przez Firmę, pobrane przez Ciebie na dowolne urządzenie elektroniczne o nazwie iCOquit ®

Sklep z aplikacjami oznacza usługę dystrybucji cyfrowej obsługiwaną i rozwijaną przez Apple Inc. (Apple App Store) lub Google Inc. (Google Play Store), w której aplikacja została pobrana.

Przyłączać oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, przy czym „kontrola” oznacza posiadanie co najmniej 50% udziałów, udziałów lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych organów zarządzających.

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

Kraj dotyczy: Wielkiej Brytanii

Firma (określane w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do Bedfont ® Scientific Ltd, Station Road, Harrietsham, Kent, ME17 1JA.

Zawartość odnosi się do treści, takich jak tekst, obrazy lub inne informacje, które mogą być publikowane, przesyłane, łączone lub w inny sposób udostępniane przez Ciebie, niezależnie od formy tych treści.

Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Informacje zwrotne oznacza opinie, innowacje lub sugestie przesłane przez Ciebie dotyczące atrybutów, wydajności lub funkcji naszej Usługi.

Dobra odnoszą się do przedmiotów oferowanych do sprzedaży w Usłudze.

Zamówienia oznacza prośbę Ciebie o zakup od nas Towarów.

Promocje odnoszą się do konkursów, loterii lub innych promocji oferowanych za pośrednictwem Usługi.

Usługa odnosi się do Aplikacji, Serwisu lub obu.

Regulamin (zwane również „Warunkami”) oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość umowy między Tobą a Firmą w zakresie korzystania z Usługi.

Usługa mediów społecznościowych innej firmy oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, dołączane lub udostępniane za pośrednictwem Usługi.

Stronie internetowej odnosi się do strony internetowej iCOquit, dostępnej pod adresem https://www.icoquit.com

ty oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego dana osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.

Potwierdzenie

Oto Warunki regulujące korzystanie z tej Usługi oraz umowa, która obowiązuje między Tobą a Firmą. Niniejsze Warunki określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników w zakresie korzystania z Usługi.

Dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Firma nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest również uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem Polityki prywatności Firmy. Nasza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Przeczytaj uważnie naszą Politykę prywatności przed skorzystaniem z naszych usług.

Składanie zamówień na towary

Składając zamówienie na towary za pośrednictwem Usługi, gwarantujesz, że jesteś prawnie zdolny do zawierania wiążących umów.

Twoja informacja

Jeśli chcesz złożyć Zamówienie na Towary dostępne w Serwisie, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji związanych z Zamówieniem, w tym między innymi imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej, daty ważności Twoja karta kredytowa, adres rozliczeniowy i informacje o wysyłce.

Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) masz prawo do korzystania z dowolnej karty kredytowej lub debetowej lub innych metod płatności w związku z jakimkolwiek Zamówieniem; i to (ii) informacje, które nam przekazujesz, są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Przesyłając takie informacje, udzielasz nam prawa do przekazywania informacji podmiotom trzecim przetwarzającym płatności w celu ułatwienia realizacji Twojego zamówienia.

Anulowanie zamówienia

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie z pewnych powodów, w tym między innymi:

 • Dostępność towarów
 • Błędy w opisie lub cenach Towarów
 • Błędy w zamówieniu

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia, jeśli podejrzewa się oszustwo lub nieautoryzowaną lub nielegalną transakcję.

Twoje prawa do anulowania zamówienia

Wszelkie zakupione towary mogą zostać zwrócone tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami i naszymi Zasadami zwrotów.

Nasza Polityka zwrotów stanowi część niniejszych Warunków. Przeczytaj naszą Politykę zwrotów, aby dowiedzieć się więcej o prawie do anulowania zamówienia.

Twoje prawo do anulowania Zamówienia dotyczy wyłącznie Towarów zwróconych w takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś. Powinieneś również dołączyć wszystkie instrukcje, dokumenty i opakowania produktów. Towary, które są uszkodzone lub nie są w takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś, lub które są noszone po prostu po otwarciu oryginalnego opakowania, nie zostaną zwrócone. Dlatego powinieneś ostrożnie dbać o zakupione Towary, gdy są one w Twoim posiadaniu.

Zwrócimy Ci pieniądze nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconego towaru. Będziemy korzystać z tych samych sposobów płatności, które zostały przez Ciebie użyte przy zamówieniu i nie poniesiesz żadnych opłat za taki zwrot.

Nie będziesz mieć prawa do anulowania Zamówienia na dostawę któregokolwiek z następujących Towarów:

 • Dostawa towarów wykonanych zgodnie z Twoimi specyfikacjami lub wyraźnie spersonalizowanych.
 • Dostawa Towarów, które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu, ulegają szybkiemu zepsuciu lub po upływie terminu ważności.
 • Dostawa Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i zostały otwarte po dostarczeniu.
 • Dostawa Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku, jeśli wykonanie rozpoczęło się za Twoją uprzednią wyraźną zgodą i potwierdziłeś utratę prawa do odstąpienia od umowy.

Dostępność, błędy i nieścisłości

Stale aktualizujemy naszą ofertę towarów w Serwisie. Towary dostępne w naszej usłudze mogą być źle wycenione, niedokładnie opisane lub niedostępne, a także możemy napotkać opóźnienia w aktualizowaniu informacji dotyczących naszych towarów w usłudze i naszych reklamach na innych stronach internetowych.

Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji, w tym cen, zdjęć produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub przeoczeń w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Polityka cenowa

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany swoich cen w dowolnym momencie przed przyjęciem Zamówienia.

Podane ceny mogą zostać skorygowane przez Firmę po przyjęciu Zamówienia w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia wpływającego na dostawę spowodowanego działaniami rządu, różnicami w stawkach celnych, zwiększonymi opłatami transportowymi, wyższymi kosztami wymiany walut i innymi kwestiami pozostającymi poza kontrolą Firmy. . W takim przypadku będziesz mieć prawo do anulowania zamówienia.

Płatności

Wszystkie zakupione Towary podlegają jednorazowej płatności. Płatności można dokonać za pomocą różnych dostępnych metod płatności, takich jak Visa, MasterCard, Affinity Card, karty American Express lub metody płatności online (na przykład PayPal).

Karty płatnicze (karty kredytowe lub debetowe) podlegają kontroli poprawności i autoryzacji przez wystawcę Twojej karty. Jeśli nie otrzymamy wymaganego upoważnienia, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia.

Promocje

Wszelkie promocje udostępniane za pośrednictwem Usługi mogą podlegać zasadom odrębnym od niniejszych Warunków.

Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami oraz naszą Polityką prywatności. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają zasady Promocji.

Konta użytkowników

Tworząc u nas konto, musisz zawsze podawać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem Twojego konta w naszym Serwisie.

Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Usługi i za wszelkie działania lub działania związane z Twoim hasłem, niezależnie od tego, czy Twoje hasło jest w naszym serwisie, czy w zewnętrznym serwisie społecznościowym.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas niezwłocznie powiadomić, gdy dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.

Nie możesz używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub nazwy, która nie jest legalnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego podlegającego jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż Ty bez odpowiedniego upoważnienia lub nazwy, która jest w inny sposób obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne.

Zawartość

Twoje prawo do publikowania treści

Nasz Serwis umożliwia zamieszczanie Treści. Ponosisz odpowiedzialność za Treści, które publikujesz w Serwisie, w tym za ich legalność, niezawodność i stosowność.

Publikując Treści w Usłudze, udzielasz nam prawa i licencji do używania, modyfikowania, publicznego wykonywania, publicznego wyświetlania, reprodukcji i rozpowszechniania takich Treści w ramach Usługi i za jej pośrednictwem. Zachowujesz wszelkie swoje prawa do wszelkich Treści, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz w Usłudze lub za jej pośrednictwem i jesteś odpowiedzialny za ochronę tych praw. Zgadzasz się, że ta licencja obejmuje prawo nas do udostępniania jego Treści innym użytkownikom Usługi, którzy mogą również wykorzystywać Twoje Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) Treść należy do Ciebie (jesteś jej właścicielem) lub masz prawo do korzystania z niej i udzielenia nam praw i licencji zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz (ii) umieszczanie Treści Użytkownika w Usłudze lub za jej pośrednictwem nie narusza praw do prywatności, praw do reklamy, praw autorskich, praw wynikających z umowy ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby.

Ograniczenia dotyczące treści

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści użytkowników Serwisu. Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treść i za wszelką aktywność, która ma miejsce na Twoim koncie, niezależnie od tego, czy jest to robione przez Ciebie, czy jakąkolwiek osobę trzecią używającą Twojego konta.

Nie możesz przesyłać żadnych Treści, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, denerwujące, zniesmaczające, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw. Przykłady takich kontrowersyjnych Treści obejmują między innymi:

 • Bezprawne lub promujące bezprawną działalność.
 • Treści zniesławiające, dyskryminujące lub złośliwe, w tym odniesienia lub komentarze dotyczące religii, rasy, orientacji seksualnej, płci, pochodzenia narodowego / etnicznego lub innych grup docelowych.
 • Spam, generowany maszynowo lub losowo, będący nieautoryzowaną lub niezamawianą reklamą, łańcuszkami, jakąkolwiek inną formą nieautoryzowanego namawiania lub jakąkolwiek formą loterii lub hazardu.
 • Zawierające lub instalujące jakiekolwiek wirusy, robaki, złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub inne treści, które zostały zaprojektowane lub mają na celu zakłócenie, uszkodzenie lub ograniczenie działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego lub uszkodzenie lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych lub innych informacje osoby trzeciej.
 • Naruszenie jakichkolwiek praw własności jakiejkolwiek strony, w tym patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich, prawa do reklamy lub innych praw.
 • Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym Firmę i jej pracowników lub przedstawicieli.
 • Naruszanie prywatności osób trzecich.
 • Fałszywe informacje i funkcje.

Firma zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, do określenia, według własnego uznania, czy jakakolwiek Treść jest odpowiednia i czy jest zgodna z niniejszymi Warunkami, odmówić lub usunąć tę Treść. Firma ponadto zastrzega sobie prawo do formatowania i edycji oraz zmiany sposobu dowolnej Treści. Firma może również ograniczyć lub odwołać korzystanie z Usługi, jeśli opublikujesz takie budzące zastrzeżenia treści. Ponieważ Firma nie może kontrolować wszystkich treści publikowanych przez użytkowników i / lub osoby trzecie w Usłudze, zgadzasz się korzystać z Usługi na własne ryzyko. Rozumiesz, że korzystając z Usługi, możesz zostać narażony na treści, które możesz uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite, nieprawidłowe lub budzące zastrzeżenia, i zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach Firma nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek treści, w tym za błędy lub pominięcia w wszelkie treści lub jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek treści.

Kopie zapasowe treści

Chociaż regularnie wykonuje się kopie zapasowe Treści, Firma nie gwarantuje, że nie dojdzie do utraty ani uszkodzenia danych.

Uszkodzone lub nieprawidłowe punkty zapasowe mogą być spowodowane między innymi przez Treść, która jest uszkodzona przed utworzeniem kopii zapasowej lub która zmienia się w czasie wykonywania kopii zapasowej.

Firma zapewni wsparcie i spróbuje rozwiązać wszelkie znane lub wykryte problemy, które mogą mieć wpływ na kopie zapasowe Treści. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z integralnością Treści lub niepowodzeniem w pomyślnym przywróceniu Treści do stanu używalności.

Zgadzasz się utrzymywać pełną i dokładną kopię wszelkich Treści w miejscu niezależnym od Usługi.

Polityka praw autorskich

Naruszenie własności intelektualnej

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Naszą zasadą jest reagowanie na wszelkie roszczenia, że Treść opublikowana w Serwisie narusza prawa autorskie lub inne naruszenie własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony w ich imieniu i uważasz, że dzieło chronione prawem autorskim zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, które ma miejsce za pośrednictwem Usługi, musisz przesłać pisemne powiadomienie do naszego przedstawiciela ds. praw autorskich, wysyłając wiadomość e-mail na adres webmaster@bedfont.com i dołączając do zawiadomienia szczegółowy opis domniemanego naruszenia.

Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i honoraria prawników) za fałszywe oświadczenie, że dowolna Treść narusza Twoje prawa autorskie.

Zawiadomienie DMCA i procedura DMCA w przypadku roszczeń o naruszenie praw autorskich

Możesz przesłać powiadomienie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA), przekazując naszemu agentowi ds. Praw autorskich następujące informacje na piśmie (szczegółowe informacje można znaleźć w 17 USC 512 (c) (3)):

 • Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
 • Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które według Ciebie zostało naruszone, w tym adres URL (tj. Adres strony internetowej) lokalizacji, w której istnieje dzieło chronione prawem autorskim lub kopia dzieła chronionego prawem autorskim.
 • Identyfikacja adresu URL lub innej określonej lokalizacji w Usłudze, w której znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie.
 • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail.
 • Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.
 • Oświadczenie złożone przez Ciebie pod groźbą krzywoprzysięstwa, że powyższe informacje w Twoim zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Możesz skontaktować się z naszym agentem ds. Praw autorskich pod adresem webmaster@bedfont.com. Po otrzymaniu powiadomienia Firma podejmie wszelkie działania, według własnego uznania, jakie uzna za stosowne, w tym usunięcie zakwestionowanych treści z Usługi.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem Treści dostarczonej przez Ciebie lub innych użytkowników), funkcje i funkcje są i pozostaną wyłączną własnością Firmy i jej licencjodawców.

Usługa jest chroniona prawem autorskim, prawem do znaków towarowych i innymi prawami obowiązującymi w tym kraju i innych krajach.

Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Twoja opinia dla nas

Przekazujesz wszystkie prawa, tytuły i udziały w każdej opinii, którą przekazujesz firmie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu takie przeniesienie jest nieskuteczne, zgadzasz się przyznać Firmie niewyłączne, wieczyste, nieodwołalne, wolne od opłat, ogólnoświatowe prawo i licencję na używanie, powielanie, ujawnianie, sublicencjonowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie i wykorzystywanie takich Informacji zwrotnych bez ograniczenie.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać łącza do witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Spółki ani nie są przez nią kontrolowane.

Firma nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich witryn internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Zakończenie

Możemy natychmiast zamknąć lub zawiesić Twoje Konto, bez uprzedniego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń w przypadku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.

Po wypowiedzeniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygaśnie. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność Spółki i któregokolwiek z jej dostawców na podstawie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków oraz wyłączne zadośćuczynienie dla Ciebie za wszystkie powyższe będzie ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym między innymi za utratę zysków, utratę danych lub inne informacje, dotyczące przerw w działalności, obrażeń ciała, utraty prywatności wynikającej z korzystania lub w jakikolwiek sposób związanej z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania stron trzecich i / lub sprzętu zewnętrznego używanego z Usługą lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli środek zaradczy nie spełnia swojego podstawowego celu.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych państwach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Zastrzeżenie „TAK JAK JEST” i „JAK DOSTĘPNE”

Usługa jest świadczona na rzecz użytkownika „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” oraz ze wszystkimi wadami i usterkami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka, we własnym imieniu i w imieniu swoich Podmiotów Stowarzyszonych oraz ich odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługa, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw oraz gwarancje, które mogą wynikać z transakcji, przebiegu działania, użytkowania lub praktyki handlowej. Nie ograniczając się do powyższego, Firma nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań i nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone rezultaty, będzie kompatybilna lub będzie działać z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, działać bez przerwy, spełniać wszelkie standardy wydajności lub niezawodności, być wolne od błędów lub że wszelkie błędy lub usterki mogą lub będą poprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani firma, ani żaden jej dostawca nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi lub zawartych w niej informacji, treści i materiałów lub produktów; (ii) że Usługa będzie działać nieprzerwanie lub bez błędów; (iii) co do dokładności, rzetelności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treści lub wiadomości e-mail wysyłane przez Firmę lub w jej imieniu są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych składników.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych rodzajów gwarancji lub ograniczeń obowiązujących ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie z powyższych wyłączeń i ograniczeń mogą nie dotyczyć Ciebie. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszej sekcji będą stosowane w najszerszym zakresie wykonalnym na mocy obowiązującego prawa.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki i korzystanie z Usługi podlegają prawu danego kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym prawom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozwiązywanie sporów

Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub spory dotyczące Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się z Firmą.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli jesteś konsumentem Unii Europejskiej, skorzystasz z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Oświadczasz i gwarantujesz to (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów” oraz (ii) Nie znajdujesz się na żadnej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami sporządzonymi przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Rozdzielność postanowień i zrzeczenie się

Rozdzielność postanowień

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby osiągnąć cele takiego postanowienia w jak najszerszym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach niewykonanie prawa lub wymaganie wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie wpłynie na zdolność strony do skorzystania z tego prawa lub wymagania takiego wykonania w jakimkolwiek późniejszym czasie, ani zrzeczenie się naruszenia nie będzie stanowić zrzeczenia się wszelkich późniejszych naruszeń.

Tłumaczenia ustne

Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je Tobie w naszej usłudze. Zgadzasz się, że oryginalny tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający w przypadku sporu.

Zmiany niniejszych Warunków

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić o niej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, w całości lub w części, zaprzestań korzystania z witryny i Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, możesz skontaktować się z nami:

 • Mailowo: ask@bedfont.com

Categories

 • Brak kategorii